Happygarden Plzeň

Realizace a údržba zahrad

Realizace zahrad

Realizace zahradNaše firma se zaměřujeme hlavně na osobní přístup, vstřícnost a snahu splnit našim zákazníkům všechna jejich přání. Ke každé realizaci zahrady přistupujeme individuálně. Hned od počátku je pro nás důležité správně pochopit Vaše představy a přání. Základem úspěchu je důkladně se seznámit s prostorem, kde bude realizace probíhat. Proto preferujeme konzultace přímo na pozemku budoucí zahrady.

Údržba zahradPři první návštěvě si poslechneme Vaši představu a pozemek si zaměříme. Při další návštěvě se společně s architektem proberou možné varianty. Poté se na základě domluvených parametrů vypracuje projektová studie. Na základě zpracované studie je provedena vlastní realizace zahrady, začínající všemi potřebnými terénními úpravami, přes možný závlahový systém, výsadbu rostlin a stromů, drobné zahradní stavby (pergoly, zahradní zídky, ...), až po výsev nebo položení trávníku.

I zahrada je v podstatě „stavba”, při které může dojít k drobným změnám oproti projektu, ať už na Vaše přání, nebo z technických důvodů. Proto jsme v průběhu celé realizace neustále v kontaktu se zákazníkem, aby vše proběhlo k naprosté spokojenosti.

O dokončené zahrady se dlouhodobě zajímáme a jsme připraveni pomoci při jejich údržbách.

Údržba zahrady

Naše firma se nezabývá jen realizacemi zahrad, ale také se rádi podílíme na jejich údržbách. A to jak na údržbách nově vzniklých zahrad, tak i na zahradách dříve založených.

Pro každou zahradu je důležitá jak jarní, tak i podzimní údržba. Tyto sezónní údržby zahrnují:

 • Péče o trávník (sečení, provzdušnění, vyhrabání, chemické ošetření)
 • Ošetření výsadeb (střih trvalek, pletí, přihnojení)
 • Zprovoznění/zazimování závlahového systému

Provádíme také celoroční údržby:

 • Sečení trávníku
 • Pletí výsadeb
 • Stříhání živých plotů
 • Střih a řez stromů
 • Čištění zahradních jezírek
 • Hrabání listí

Dalším typem námi nabízené údržby zahrady je tzv. rekultivace zahrady. Jedná se o obnovu přestárlé zeleně ve Vaší zahradě. Rekultivace zahrady se dá brát jako způsob, jak docílit „nové” zahrady, za méně peněz. Možnosti při rekultivaci zahrady:

 • Odstranění přestárlé zeleně (keře, stromy)
 • Navržení a výsadba adekvátní náhrady
 • Obnova trvalkových záhonů
 • Úprava živých plotů

Údržba firemních komplexů

Údržbu nepotřebují jen krásně rozkvetlé zahrady, ale i zeleň u firemních komplexů. I v této sféře může naše firma nabídnout pomocnou ruku:

 • Sečení trávníku
 • Péči o výsadby
 • Udržování živých plotů
 • Hrabání listí